top of page

פתרונות

שיפור תהליכים

מקצרים את הדרך להצלחה

בונים אסטרטגיה חדשה? יחידת רווח סובלת מהפסדים? יש תלונות קבועות על שירות או על חוסר יעילות? יש רצון להשתפר ולעשות טוב יותר?

אנחנו מזהים מוקדים טעוני שיפור, מתכננים ומטמיעים במקומם תהליכים מדויקים.

המתודולוגיה שלנו מבוססת על שיתוף בעלי התפקידים הרלוונטיים ועל חיזוק מחויבות העובדים לשיפור.

 

במהלך שנות ניסיוננו הרבות שיפרנו בהצלחה מאות תהליכים עסקיים ותפעוליים. נשמח לעשות זאת גם עבורכם.

 

איך אנחנו משפרים?

 • ממפים את הסוגיות הדורשות טיפול;

 • מתווים תוכנית עבודה;

 • מתַקשרים את המהלך;

 • רותמים את בעלי התפקידים הרלוונטיים;

 • מציעים תהליכי עבודה מיטביים, מגדירים נהלים ותחומי אחריות וסמכות;

 • מטמיעים את התהליכים החדשים באמצעות כלים לניהול השינוי.

 

מה לקוחותינו מרוויחים מזה?

 • יעדים ארגוניים מושגים במהירות;

 • אסטרטגיה עסקית מוטמעת;

 • חיסכון כלכלי.

צוותי שיפור מתמיד

כשהפתרון מגיע מבפנים – הדרך לשיפור קצרה יותר

מעוניינים לייעל, לחסוך, לשפר? ניסיוננו בשטח מלמד כי צוותים לשיפור מתמיד הם הדרך הטובה ביותר.

 

איך זה עובד?

 

אנחנו:

 • מאתרים וממיינים בעלי תפקידים לצוותים;

 • מכשירים את הצוותים לשימוש בחשיבה אנליטית לצד חשיבה יצירתית;

 • תומכים בצוותים בעבודתם.

 

הצוותים:

 • מציעים פתרונות להנהלת הארגון;

 • מטמיעים את הפתרונות שאושרו.

 

מה הערך שתוכלו להפיק מצוותי שיפור מתמיד אצלכם בארגון?

 • מטמיעים תרבות ארגונית מוכוונת שיפור מתמיד;

 • משלבים פתרונות יצירתיים, מבוססי נתונים;

 • מחברים בין בעלי תפקידים לטובת טיפול בתקלות ש'נופלות בין הכיסאות';

 • מקצרים ומייעלים תהליכים קיימים.

כתיבת נהלים

מייצרים אחידות בפעולות ובתהליכים

גם אצלכם הנהלים 'יושבים במגירה'? הלקוחות שלנו 'חיים את הנהלים' שלהם ומיישמים אותם.   

 

איך אנחנו עושים את זה?

פיתחנו מתודולוגיה שמייצרת חיבור של העובדים לנהלים. את כתיבת הנהלים ואת הטמעתם מוביל צוות יועצי נהלים בכיר ומיומן.

 

 • מקיימים דיון בנוכחות כל בעלי התפקידים הרלוונטיים ומאפשרים לכל קול להישמע;

 • כותבים את הנהלים באופן תמציתי וחד, תוך כדי דיון;

 • בונים תוכנית להטמעת הנהלים החדשים;

 • רותמים את העובדים לעבוד על פי הנהלים החדשים בכלים שיווקיים שפיתחנו.

bottom of page