top of page
איור רקע

בלאט לפידות

מובילים את תחום הייעוץ הארגוני בישראל

הניסיון העסקי – שלנו, הדרך להישגים – שלכם

כך אנחנו מקדמים ארגונים

הלקוחות שלנו מגיעים ליעדים שתכננו ואפילו מצליחים ליהנות מהדרך.  

הכלים שלנו מפתחים מנהלים מחוברים ומשיגים שִדרה ניהולית איתנה ומאתגרת.

ממפים ומטמיעים שיפורים בגישה שיתופית, עד קבלה בשטח.

מתכננים אירועים חווייתיים עם תוכן איכותי 

בלאט לפידות עבורכם משנת 1990

אלפי מנהלים מרוצים, כ-1,200 פרויקטים מוצלחים ולמעלה מ-500 ארגונים שהגיעו ליעדים המתוכננים.

נסיוננו הרב ומתודולוגיות העבודה הסדורות שפיתחנו, מאפשרים לנו:

  • לחולל שינויים משמעותיים;

  • לקדם את שדרת הניהול בארגון;

  • להתוות דרך להשגת יעדים עסקיים באופן מהיר וממוקד.

רוצה להכיר אותנו יותר?

contact
bottom of page